Komende maandag organiseert de Kamer van Koophandel een verkiezingsdebat. Namens GroenLinks zal ik daar aan deel nemen. Kondigde ik in mijn vorige Meijmering al aan een lans te gaan breken voor meer 'blauw' in de stad, voor het terugbrengen van de grachten. Nu lijkt het er op dat ik ook nog het karige groen in & om deze stad moet verdedigen tegen het wegvagen door 'rood' en 'grijs'.

Want de KvK is de weg kwijt. In een artikel in het AD van afgelopen woensdag pleit de woordvoerder voor ongebreidelde ruimte voor bedrijvigheid, want "... productiebedrijven hebben ruimte nodig". Bovendien, zo treurt de woordvoerder verder "de Goude regio komt in de knel, want alles moet wijken voor groen.". En dan haalt hij het Veerstalblok aan.
Dit Veerstalblok was nu juist zo'n klassiek voorbeeld uit de jaren 90 van een kleine gemeente die mee wil in de vaart der volkeren en milieubelastende bedrijven wil op een kwetsbare plek. Gelukkig hebben provincie en onlangs minister Cramer zich hiertegen verzet.


Gevolg van de oude strategie van "elke gemeente zijn eigen bedrijventerrein" is dat er nu veel leegstand en verloedering is op diverse bedrijventerreinen. Het is juist een winstpunt dat er nu kritisch naar herontwikkeling (Goudse poort) en regionale ontwikkeling (Gouwepark) wordt gekeken! Natuurlijk moet er mogelijkheid zijn om te groeien, maar graag wel op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze!

Gelukkig zijn er veel maatschappelijk verantwoorde ondernemers die hun stem laten horen, zo merkte ik in mijn mailbox:
"Geachte KvK, als ondernemer in de Goudse regio werd ik onaangenaam getroffen door het artikel in het AD van eerder deze week. In dit artikel gaat u voorbij aan de opvattingen van die ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Eerder heeft de KvK zich wat dat betreft al geblameerd door de verkiezing van een omstreden ondernemer als Kruiswijk tot Ondernemer van het jaar. Ik ben van mening dat duurzaam ondernemen dé (enige) wijze van ondernemen is die in het nationaal landschap Groene Hart thuishoort. Daarbij komt, dat de regio te kampen heeft met grote leegstand van bedrijfspanden. Er is dus ruimte zat, ook zonder dat we aan de groene ruimte hoeven te komen. Creativiteit en meervoudig ruimtegebruik op bestaande locaties is geboden. Het zou de KvK sieren als ze haar achterban zou vragen met welke lobby-boodschap zij op pad zou moeten. Van mij krijgt u dan naast bovenstaande boodschap de vraag: wanneer krijgt Gouda eens een mooi bedrijfsverzamelgebouw voor kleine ondernemers zoals ik, zodat we goed onderdak zijn en elkaar kunnen versterken en stimuleren?"

Ik ben benieuwd naar maandag: maatschappelijk verantwoorde ondernemers verenigt u!

0 reacties:

Een reactie posten