Ongeveer 3 weken ben ik nu teamleider op een VMBO-school in Rotterdam-Zuid. Ik was er al begeleider van een onderwijsvernieuwing gericht op talentontwikkeling bij de leerlingen. Tussen kerst en nieuwjaar vroeg de directeur mij tijdelijk het gat op te vangen dat de vertrekkende teamleider achterliet.

Leuk, maar ook pittig. Op de school, een zogenoemde 'zwarte school',  is na een aantal fusies jarenlang geen onderhoud gepleegd. Niet aan de gebouwen, waardoor het tot voor kort een vervallen en mistroostige leer- en werkomgeving was. Maar nog erger: ook niet aan de organisatie en aan de mensen.

Sinds ±2 jaar wordt er weer geïnvesteerd in mensen & materialen. En dat begint zich langzaam terug te verdienen. Persoonlijke ontwikkeling, onderwijskundige vernieuwing door de docenten zelf en investeringen in het gebouw werpen hun vruchten af. Afgelopen week is er voor de leerlingen nieuw meubilair gekomen. En in plaats van dat iedereen zich op zijn of haar eigen eilandje terugtrok, werd gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken. Sjouwen, opruimen en gauw even het lokaal een verfje geven.

Onderwijs en onderwijsprofessional zijn is mooi, maar de glans moet af en toe wel opgepoetst worden!

Vandaar dat het mooi is dat er in Gouda, ondanks de komende bezuinigingen, het nieuwbouwplan voor Goudse scholen veilig is gesteld. Zodat met dezelfde middelen nog beter aan de behoeftes voor nieuwbouw tegemoet gekomen wordt, door andere/kortere verhuisketens en dubbelgebruik van ruimtes.


0 reacties:

Een reactie posten