Deze week stelde Andries Span, nieuwe voorzitter van Wijkteam Binnenstad, zich voor in de Goudse Post (pag 2/3). Als ware bruggenbouwer stond hij op de St. Joostbrug en pleitte hij voor een autoluwe binnenstad. Een motto dat nu al zo'n 15 jaar wordt gehanteerd, ook door menig college en ambtenaar. Maar is de binnenstad in die tijd autoluw(er) geworden? Of is het een doekje voor het bloeden, om betrokken bewoners stil te houden omdat er geen duidelijke keuzes gemaakt durven worden?

Andries heeft deze plek vast bewust gekozen: het is namelijk ook een plek met veel 'klein verkeersleed'. Zo denken bezoekers van de koffieshop in de Lange Groenendaal op deze brug (of op de kop van de Lange Groenendaal) rustig te kunnen parkeren om hun 'boodschap te doen'. Een onoverzichtelijk kruispunt achterlatend, of stank- en lawaaioverlast veroorzakend omdat ze hun auto en muziekinstallatie niet uit zetten. Andere automobilisten scheuren er over de Hoge en Lage Gouwe, zonder zich aan de maximale 30 km/u te storen. Dat ze een belangrijke fiets- en voetgangersstroom (vanuit Korte Akkeren en straks Westergouwe) naar de binnenstad doorkruisen, kan ze weinig schelen.

De gemeente vindt het punt niet onveilig genoeg om echte maatregelen te nemen: "Snelheidsregistratie op de Westhaven heeft aangetoond dat er weliswaar door relatief veel automobilisten te hard wordt gereden, maar dat het gemiddelde van de overschrijdingen rond de 10 km/u ligt. De echte excessen - snelheden van 50 km/u of meer - behoren tot de uitzonderingen." De stopafstand van 30 naar 50 km/u verdubbelt tot bijna 30 meter. In de nauwe binnenstad met de vele zijstraten en stegen, voetgangers en fietsers is dat veel... te veel!

Vooruit, nog een doekje voor het bloeden: "De politie is gevraagd om prioriteit te geven aan het handhaven van de maximum snelheid op de route Hoge Gouwe – Westhaven. De politie heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn, voorzover dit past binnen andere prioriteiten."
Hoeveel mitsen & maren kun je in een antwoord inbakken? Terwijl de gemeente in dezelfde brief stelt dat "de gehele binnenstad verblijfsgebied is waar de auto te gast is."? Waarom dan niet de daad bij het woord voegen en zorgen dat die auto(mobilist) zich ook als gast gedraagt?

Hierboven kijk ik alleen nog maar naar het rijdend autoverkeer. Amper naar parkeren en niet naar grote voertuigen en (brom)fietsen. Ook daar is nog wel verbetering mogelijk.
Oftewel: genoeg te doen voor de nieuwe voorzitter van het wijkteam ~smile~ Maar goed dat er betrokken binnenstadbewoners zijn!

Nee, geen steunbetuiging aan GoudaPositief. Alhoewel .... marketingtechnisch hebben ze een goede prestatie geleverd. Of dat leidt tot een beter Gouda mogen ze de komende 4 jaar gaan bewijzen. Wat mij betreft in het college, want daar horen "doeners" thuis!

Deze blog gaat over een paar andere acties die Gouda van haar goede kant laten zien. En vooral over de opluchting die ik daarover bij veel mensen zie. Kunnen we ons nu eindelijk op de toekomst richten? En eens genieten van de mooie kanten van onze stad? Ruimte geven aan het menselijk kapitaal, met hun creativiteit en enthousiasme? Wat mij betreft een volmondig JA!

Zo was ik gisterenavond bij de presentatie van Boven de 7e Verdieping, over hun nieuwste project Say Cheese Gouda. De Sterzaal zat vol met nieuwsgierige mensen die hun steentje bij willen dragen. Marc Meijer en Marien Brand enthousiasmeerden met hun verhaal heel direct en concreet. Bijzonder om zulke daadkracht te zien. De door hen geambieerde hype gaat wel komen, let maar op: ze halen het NOS journaal!

Een ander mooi initiatief is de Ideeënbrouwerij, met acties als de Complimentenlijn en Cadeautjes voor caissières. Al deze ideeën komen voort uit brouwsessies, zoals nu Gouda bruist! door de stad raast. Nieuwsgierig? Kom a.s. dinsdag naar de afsluitende sessie in het Zorgcentrum Korte Akkeren (Bernardhof 400).

Er is voor elk wat wils. Want naast deze 2 voorbeelden zijn er zo nog wel 10 te noemen. En er is ruimte voor meer. Dus haak aan en laat Gouda groeien en bloeien!

Na alle voorbereidingen, positeve berichten en zeker ook de (landelijke) peilingen was het een harde dobber toen Wim Cornelis 3 maart rond middernacht aangaf dat GroenLinks echt op 3 zetels zou blijven. Auw, niet in de raad!

Hoewel ik door de 2 nieuwe partijen TON Gouda en Gouda Positief de peilingen altijd maar half vertrouwde, begon er na weken campagne voeren en positieve (landelijke en lokale) geluiden over de groei van GroenLinks toch wel hoop te borrelen. Zeker omdat je de ambitie hebt om een steentje bij te dragen om Gouda positiever op de kaart te zetten. En daar ook nog inhoud voor weet te bieden ook! Maar ondanks de 320 extra stemmen voor GroenLinks (enige collegepartij met winst, zo'n 13%) geen extra zetel.... En: geen plek en wel een kater voor mij.

Helaas pindakaas. Of beter: uithuilen (inmiddels gebeurd ~smile~) en opnieuw beginnen!

En dat ga ik in ieder geval binnen het wijkteam Binnenstad doen. En daar gloren ook mooie kansen. Een voormalig voorzitter vers gekozen in de raad (Ja Johan Weeber, je moet de Binnenstad-steun nu wel waarmaken). Diverse korte lijntjes naar de andere raadsleden, zowel binnen als buiten GroenLinks. En nog belangrijker: een flinke aanwas van nieuwe enthousiaste binnenstadbewoners die hun steentje bij willen dragen binnen het wijkteam!
Het moet de komende maanden dus een eitje zijn om de handen op elkaar en de armen uit de mouwen te krijgen voor een betere binnenstad! En de andere wijken/bewoners? Tja, die moeten het dus even zonder mij stellen, er is gekozen en de kiezer heeft altijd gelijk.

Ik wil in ieder geval alle gekozen raadsleden feliciteren (in het bijzonder natuurlijk mijn GroenLinks-collega's) en de partijen veel wijsheid toewensen in de collegeonderhandeling. En natuurlijk bij de stevige opgave die op hen afkomt.

Tot slot: iedereen die op mij gestemd heeft, dan wel mij op een andere manier gesteund heeft: heel erg bedankt!

Nog maar 3 nachtjes slapen en dan is het zover: verkiezingen voor de gemeenteraad.
E(lection)-day zal voor mij ook D(ecision)-day zijn: kom ik wel of niet in de raad?

De afgelopen weken ben ik op diverse debatten, markten en andere (lokale en digitale) podia aanwezig geweest, om standpunten te uiten, meningen te horen en gesprekken te voeren. En het was nog leuk ook!
Meest duidelijk was nog wel die meneer die het programma van GroenLinks 'vriendelijk' weigerde: "daar veeg ik m'n reet mee af!". Zou ik niet doen meneer, het programma heeft inhoud, leest lekker en is duurzaam, maar dat gerecyclede papier schuurt wel behoorlijk.....

Gisterenavond was er een debat in So What over cultuur, werkgelegenheid en veiligheid. De laatste 2 onderwerpen kwamen in de discussie niet echt uit de verf, bleven een beetje steken in algemeenheden. De discussie rondom cultuur was interessant, ook door de aanwezigheid van culturele instellingen als de Firma Van Drie, museumgoudA, de bibliotheek en het archief.

Het debat ging met name over de bezuinigingen, die iedereen als een zwaard van Damocles boven zijn/haar instelling dan wel partijprogramma ziet hangen. In het eerste rondje deden diverse politieke partijen de (amper onderbouwde en, gezien de heftigheid van de bezuinigingsoperatie die er aan komt, in mijn ogen niet staande te houden) uitspraak dat de openbare bibliotheek gevrijwaard blijft. Maar in het 2e deel durfde geen van de politieke vertegenwoordigers zich te wagen aan concrete uitspraken welke instelling dan wel rekening moest houden met een korting. Gezien de beperkte informatie die er nu ligt, logisch. Maar er werd, zelfs na nadrukkelijke vragen vanuit de zaal, ook nauwelijks visie geuit: waar wil je als stad heen op cultureel vlak? Want dat kan en moet als referentiekader dienen voor de discussies rondom bezuinigingen.

In mijn ogen zit de kracht van Gouda met name in het cultuur-historische, kleinschalige en creatieve karakter van de stad en haar inwoners. Dat zou voor mij dan ook het richtpunt zijn om Gouda in te versterken. En dat is dus ook 1 van de afwegingskaders in de komende bezuinigingsoperatie: welke culturele activiteiten dragen op welke wijze en in welke mate bij aan het versterken van deze kracht van Gouda? In hoeverre vormen zij het cement in de Goudse samenleving, zoals Michel Klijmij aangaf?

De uiteindelijke keuzes hierin liggen bij de politiek, niet bij de organisaties zelf. Dit aan hen vragen, wat o.a. Gouda's 50+-partij deed, is alsof je vraagt of iemand liever zijn been of zijn arm wil missen. Dit is een politieke verantwoordelijkheid en die moet je niet ontlopen. Wel moet je als gemeentebestuur de organisaties meenemen in dit keuzetraject en kun je ze uitdagen om hun creativiteit in te zetten om hun maatschappelijke toegevoegde waarde aan te tonen en te vergroten.

Maar goed, woensdag is het aan u en de uwen. Als ik een stemadvies mag geven: GroenLinks, Léon van der Meij (lijst 6/nr 4)! Zegt het voort....Afgelopen weken waren afzien. Vooral privé, met een hersenschudding voor mijn vrouw en een longontsteking voor mijn dochtertje. Beiden zijn gelukkig weer herstellende, maar het maakt je wel weer even duidelijk waar het in het leven om draait.
Ook politiek was de afgelopen week bewogen. Om met landelijk te beginnen: inhoudelijk begrijp ik de reactie van GroenLinks op de val van Balkenende IV. Maar als ik kijk naar de situatie waarin ons land nu verkeert, is het niet goed dat belangrijke zaken nu stil komen te liggen. Denk aan de economische herstelmaatregelen, waaronder de noodzakelijke bezuinigingen. Maar ook de AOW-aanpassing en de kilometerheffing. Laten we maar hopen dat er na snelle landelijke verkiezingen een sociaal, progressief en groen kabinet komt, zodat bovenstaande en andere zaken beter uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden.

Dan lokaal: veel ophef was er doordat criminele ijsbalgooiers onterecht gekoppeld werden aan actieve jongeren die hun buurt een beetje leuker wilden maken. Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat volksvertegenwoordigers moedwillig, om stemmen te winnen, hun eigen stad in een kwaad daglicht zetten met aantoonbare onwaarheden. Gelukkig is daar massaal op gereageerd, alleen was het kwaad al geschied: negatieve pers en veel mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is "want waar rook is, is vuur".

Deze reacties werden zaterdag ook bij de Groen(Links)-actie op de Kleiweg gegeven. Maar gelukkig waren de meeste mensen geïnteresseerd in een gesprek over 'de andere kant' van het Telegraaf-verhaal. Ook leuk waren de vele gesprekjes over de mogelijkheden die Gouda biedt: mensen vertellen vol energie en trots over hun buurt, hun familie en vrienden en de kansen die er voor onze mooie stad liggen.

Zaterdagmiddag stond de stadsnatuur centraal. Veel organisaties en bewoners zetten zich hier al voor in. Maar bij het beheer van openbaar groen en water en bij duurzaam (ver-)bouwen laat de gemeente nu nog kansen liggen. Het gaat niet om grote ingrepen en investeringen, maar om aandacht voor groen en ecologie in relatie tot lopende ontwikkelingen, bijvoorbeeld:
- Groene gebieden en verbindingen in de stad behouden en uitbreiden.
- Groen meer combineren met water. Meer natuurspeelplaatsen met avontuurlijke en waterspelelementen.
- Bewoners stimuleren en faciliteren om zelf in hun directe omgeving maatregelen te nemen, bijvoorbeeld via geveltuintjes of zelfbeheer van gemeentelijke groenstroken.

En: onnodige bomenkap, zoals in de Spieringstraat en nabij het Bolwerk, tegen gaan. In de Spieringstraat is al een klein succesje behaald: de boom bij de Aloysiusschool blijft staan!
Laten we samen nog eens een boompje opzetten......

Afgelopen maandag was het zover: mijn 1e publieke optreden voor GroenLinks. M'n coming out, zeg maar. En, zo hoorde ik veel, nog wel in het hol van de GroenLinkse leeuw: bij het ondernemersdebat van de Kamer van Koophandel. Met 2 eigen bedrijven en een ondernemersgeest voelde ik me toch redelijk in mijn natuurlijke omgeving. Toch was het best spannend, maar na de 1e aarzelende & zenuwachtige woorden ging het eigenlijk wel lekker.
Om het (digitaal) debat breder te trekken dan afgelopen maandag, enkele items op een rij.

Groen Werkt
Gouda kan sterker inzetten op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde economie. Bijvoorbeeld door beter hergebruik van gebouwen en bedrijventerreinen. Zoals de Garenspinnerij en de Gouwekerk, maar ook het Buitenerf dat vrijkomt als het Huis van de Stad klaar is.
Een andere optie is te investeren in duurzame bedrijvigheid/activiteiten: woningisolatie/groene daken, lokale energieopwekking, water in de stad en iets als een Binnenstadservice voor Gouda. Maar ook in kleinschalige activiteiten, zoals bijvoorbeeld de ambachtelijke en creatieve sector.

Menselijk Kapitaal
Het lijkt alsof alles om geld gaat, maar het echte kapitaal van onze stad zijn de mensen. Mensen die iemand helpen die steun nodig heeft. Mensen die ondernemen en de stad levendig maken. Mensen die leven en werken, om zichzelf, elkaar en de stad vooruit te helpen. Dit menselijk kapitaal moeten we benutten door goede ideeën te steunen.

Vaak lopen bewoners en ondernemers hierbij 'vast' in allerlei formaliteiten. De gemeente kan helpen door de regels kritisch tegen het licht te houden, het (beter bekend maken van het) ondernemersloket, de gemeentelijke accountmanager of het gerichter inzetten van de gemeentelijke subsidiecoördinator.

Goudse Maat
Gouda is een qua oppervlak kleine, dichtbevolkte en -bebouwde stad. Dus geen ruimte voor grote bedrijventerreinen, maar juist voor kleinschalige karaktergebonden economische activiteiten. Zoals toerisme, horeca, de eerder genoemde ambachten. Maar ook onderwijs, zorg en overige dienstverlening. Bijna 60% van de werkgelegenheid zit in deze sectoren, hoezo focus op de MAAK-bedrijven, zoals de KvK wil? Zoek een goede mix, waarbij de combinatie van Groen Werkt en Menselijk Kapitaal in mijn ogen leidt tot meer focus op de creatieve en innovatieve sectoren.

Als intercity-plaats hebben we een metroverbinding met de grote steden, als centrum van het Groene Hart zit je binnen 15 minuten in het karakteristieke veenweidelandschap of tussen de plassen en met ons historische en culturele stadshart kunnen we aan elke toerist genoeg bieden. Ook dit is de Goudse Maat!

Maak van dit "klein zijn" dan ook je kracht! En zorg dat we snel ruim 70.000 ambassadeurs voor deze prachtige stad hebben. Op naar Calimeromarketing!

Komende maandag organiseert de Kamer van Koophandel een verkiezingsdebat. Namens GroenLinks zal ik daar aan deel nemen. Kondigde ik in mijn vorige Meijmering al aan een lans te gaan breken voor meer 'blauw' in de stad, voor het terugbrengen van de grachten. Nu lijkt het er op dat ik ook nog het karige groen in & om deze stad moet verdedigen tegen het wegvagen door 'rood' en 'grijs'.

Want de KvK is de weg kwijt. In een artikel in het AD van afgelopen woensdag pleit de woordvoerder voor ongebreidelde ruimte voor bedrijvigheid, want "... productiebedrijven hebben ruimte nodig". Bovendien, zo treurt de woordvoerder verder "de Goude regio komt in de knel, want alles moet wijken voor groen.". En dan haalt hij het Veerstalblok aan.
Dit Veerstalblok was nu juist zo'n klassiek voorbeeld uit de jaren 90 van een kleine gemeente die mee wil in de vaart der volkeren en milieubelastende bedrijven wil op een kwetsbare plek. Gelukkig hebben provincie en onlangs minister Cramer zich hiertegen verzet.


Gevolg van de oude strategie van "elke gemeente zijn eigen bedrijventerrein" is dat er nu veel leegstand en verloedering is op diverse bedrijventerreinen. Het is juist een winstpunt dat er nu kritisch naar herontwikkeling (Goudse poort) en regionale ontwikkeling (Gouwepark) wordt gekeken! Natuurlijk moet er mogelijkheid zijn om te groeien, maar graag wel op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze!

Gelukkig zijn er veel maatschappelijk verantwoorde ondernemers die hun stem laten horen, zo merkte ik in mijn mailbox:
"Geachte KvK, als ondernemer in de Goudse regio werd ik onaangenaam getroffen door het artikel in het AD van eerder deze week. In dit artikel gaat u voorbij aan de opvattingen van die ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Eerder heeft de KvK zich wat dat betreft al geblameerd door de verkiezing van een omstreden ondernemer als Kruiswijk tot Ondernemer van het jaar. Ik ben van mening dat duurzaam ondernemen dé (enige) wijze van ondernemen is die in het nationaal landschap Groene Hart thuishoort. Daarbij komt, dat de regio te kampen heeft met grote leegstand van bedrijfspanden. Er is dus ruimte zat, ook zonder dat we aan de groene ruimte hoeven te komen. Creativiteit en meervoudig ruimtegebruik op bestaande locaties is geboden. Het zou de KvK sieren als ze haar achterban zou vragen met welke lobby-boodschap zij op pad zou moeten. Van mij krijgt u dan naast bovenstaande boodschap de vraag: wanneer krijgt Gouda eens een mooi bedrijfsverzamelgebouw voor kleine ondernemers zoals ik, zodat we goed onderdak zijn en elkaar kunnen versterken en stimuleren?"

Ik ben benieuwd naar maandag: maatschappelijk verantwoorde ondernemers verenigt u!