Deze week stelde Andries Span, nieuwe voorzitter van Wijkteam Binnenstad, zich voor in de Goudse Post (pag 2/3). Als ware bruggenbouwer stond hij op de St. Joostbrug en pleitte hij voor een autoluwe binnenstad. Een motto dat nu al zo'n 15 jaar wordt gehanteerd, ook door menig college en ambtenaar. Maar is de binnenstad in die tijd autoluw(er) geworden? Of is het een doekje voor het bloeden, om betrokken bewoners stil te houden omdat er geen duidelijke keuzes gemaakt durven worden?

Andries heeft deze plek vast bewust gekozen: het is namelijk ook een plek met veel 'klein verkeersleed'. Zo denken bezoekers van de koffieshop in de Lange Groenendaal op deze brug (of op de kop van de Lange Groenendaal) rustig te kunnen parkeren om hun 'boodschap te doen'. Een onoverzichtelijk kruispunt achterlatend, of stank- en lawaaioverlast veroorzakend omdat ze hun auto en muziekinstallatie niet uit zetten. Andere automobilisten scheuren er over de Hoge en Lage Gouwe, zonder zich aan de maximale 30 km/u te storen. Dat ze een belangrijke fiets- en voetgangersstroom (vanuit Korte Akkeren en straks Westergouwe) naar de binnenstad doorkruisen, kan ze weinig schelen.

De gemeente vindt het punt niet onveilig genoeg om echte maatregelen te nemen: "Snelheidsregistratie op de Westhaven heeft aangetoond dat er weliswaar door relatief veel automobilisten te hard wordt gereden, maar dat het gemiddelde van de overschrijdingen rond de 10 km/u ligt. De echte excessen - snelheden van 50 km/u of meer - behoren tot de uitzonderingen." De stopafstand van 30 naar 50 km/u verdubbelt tot bijna 30 meter. In de nauwe binnenstad met de vele zijstraten en stegen, voetgangers en fietsers is dat veel... te veel!

Vooruit, nog een doekje voor het bloeden: "De politie is gevraagd om prioriteit te geven aan het handhaven van de maximum snelheid op de route Hoge Gouwe – Westhaven. De politie heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn, voorzover dit past binnen andere prioriteiten."
Hoeveel mitsen & maren kun je in een antwoord inbakken? Terwijl de gemeente in dezelfde brief stelt dat "de gehele binnenstad verblijfsgebied is waar de auto te gast is."? Waarom dan niet de daad bij het woord voegen en zorgen dat die auto(mobilist) zich ook als gast gedraagt?

Hierboven kijk ik alleen nog maar naar het rijdend autoverkeer. Amper naar parkeren en niet naar grote voertuigen en (brom)fietsen. Ook daar is nog wel verbetering mogelijk.
Oftewel: genoeg te doen voor de nieuwe voorzitter van het wijkteam ~smile~ Maar goed dat er betrokken binnenstadbewoners zijn!

0 reacties:

Een reactie posten