Afgelopen weken waren afzien. Vooral privé, met een hersenschudding voor mijn vrouw en een longontsteking voor mijn dochtertje. Beiden zijn gelukkig weer herstellende, maar het maakt je wel weer even duidelijk waar het in het leven om draait.
Ook politiek was de afgelopen week bewogen. Om met landelijk te beginnen: inhoudelijk begrijp ik de reactie van GroenLinks op de val van Balkenende IV. Maar als ik kijk naar de situatie waarin ons land nu verkeert, is het niet goed dat belangrijke zaken nu stil komen te liggen. Denk aan de economische herstelmaatregelen, waaronder de noodzakelijke bezuinigingen. Maar ook de AOW-aanpassing en de kilometerheffing. Laten we maar hopen dat er na snelle landelijke verkiezingen een sociaal, progressief en groen kabinet komt, zodat bovenstaande en andere zaken beter uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden.

Dan lokaal: veel ophef was er doordat criminele ijsbalgooiers onterecht gekoppeld werden aan actieve jongeren die hun buurt een beetje leuker wilden maken. Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat volksvertegenwoordigers moedwillig, om stemmen te winnen, hun eigen stad in een kwaad daglicht zetten met aantoonbare onwaarheden. Gelukkig is daar massaal op gereageerd, alleen was het kwaad al geschied: negatieve pers en veel mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is "want waar rook is, is vuur".

Deze reacties werden zaterdag ook bij de Groen(Links)-actie op de Kleiweg gegeven. Maar gelukkig waren de meeste mensen geïnteresseerd in een gesprek over 'de andere kant' van het Telegraaf-verhaal. Ook leuk waren de vele gesprekjes over de mogelijkheden die Gouda biedt: mensen vertellen vol energie en trots over hun buurt, hun familie en vrienden en de kansen die er voor onze mooie stad liggen.

Zaterdagmiddag stond de stadsnatuur centraal. Veel organisaties en bewoners zetten zich hier al voor in. Maar bij het beheer van openbaar groen en water en bij duurzaam (ver-)bouwen laat de gemeente nu nog kansen liggen. Het gaat niet om grote ingrepen en investeringen, maar om aandacht voor groen en ecologie in relatie tot lopende ontwikkelingen, bijvoorbeeld:
- Groene gebieden en verbindingen in de stad behouden en uitbreiden.
- Groen meer combineren met water. Meer natuurspeelplaatsen met avontuurlijke en waterspelelementen.
- Bewoners stimuleren en faciliteren om zelf in hun directe omgeving maatregelen te nemen, bijvoorbeeld via geveltuintjes of zelfbeheer van gemeentelijke groenstroken.

En: onnodige bomenkap, zoals in de Spieringstraat en nabij het Bolwerk, tegen gaan. In de Spieringstraat is al een klein succesje behaald: de boom bij de Aloysiusschool blijft staan!
Laten we samen nog eens een boompje opzetten......

0 reacties:

Een reactie posten